موتور خطی

تیموشن_ TIMOTIOM

TA23 Series

ویژگی ها: 

  • ساخت تایوان
  • کیفیت ساخت بالا