مشاور تولید

گروه اچ اند اچ می تواند با توجه به زیر ساخت موجود در مجموعه خود چه نیروی انسانی و چه ماشین آلات و تجهیزات موجود برای عملی کردن ایده های نو و ساخت نمونه اولیه کمک نماید. وجود گروه طراحی خبره که با توجه به ایده ارائه شده و نیاز سنجی آن در بازار و تحقیق بر روی آن طرح را آماده و قابل اجرا می نمایند و یا به اصطلاح آن را تبدیل به یک PRODUCT می نمایند که قابل ارائه در بازار باشد. و همچنین  گروه مهندسی به روز که می توانند با کمترین هزینه برای پیش تولید و استفاده از روش های نو برای تولید انبوه محصول برنامه ارائه دهد. ما این اطمینان را به شما می دهیم که تا ارائه محصول در بازار کنار شما هستیم.