طراحی

یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث دردنیای تکنولوژی این زمان بحث طراحی می باشد. در صنعت ایران وپا شنه آشیل صنعت ایران همین بحث و دنیای طراحی می باشد. وجود ایده ها و قابلیت های فراوان در این زمینه ولی متاسفانه هیچ یک از کمپانی های قوی و صنعتی کشور از یک تیم طراحی قوی و منسجم وجود ندارد و این امر ملزم به نگاهی نو و توجه به کوچکترین ایده  ونوآوری می باشد. گروه صنعتی اچ اند اچ با توجه به این امر مهم و کارآمد نبض و قلب تپنده فعالیت خود را در تیم طراحی می بیند.

چه در بحث صنعتی و چه در بحث طراحی مهندسی درصنعت کشور ضعف بسیار زیادی دیده می شود و چه بسیار از مهندس معکوس هایی که انجام شده و همچنان بدون دانستن علت آن طراحی تغییر در آن که چه بسا اشتباه باشد همچنان محصول تولید می شود. ولی همت و ذهن گروه صنعتی اچ اند اچ بر این باور می باشد که می توان با در نظر گرفتن مواردی بسیار ساده و نکات مهندسی ریز وبرآوردن تمامی نیازها در یک طراحی خوب به محصولی مطلوب ومورد نظر مشتری برسیم . از این رو سعی نموده با جمع آوری افرادی و نیروی انسانی با انگیزه جوان و پرتوان در بحث طراحی صنعتی و طراحی مهندسی گام بلندی در صنعت ایران برداشته و کمک شایان به تکنولوژی و صنعت کشور نماید.