مناسب سازی محیط برای توانخواهان

بیماران ضایع نخاعی و یا معلولان حرکتی و توانخواه افرادی از جامعه هستند که باید به ان ها در امر زنگی و انجام کار های روز مره کمک نمود. حال چه بهتر که این افراد قادر باشند تمامی کار های مربوط به خود را انجام دهند که این امر می تواند در روحیه و وابستگی انان به اطرافیان کم نمود.

یکی از این بخش ها محل سکونت و منزلگاه این افراد می باشد که می توان با اجرای طرح های مناسب سازی مخصوص هر بیمار به او در انجام امور خود کمک شایان کرد مانند:

گروه صنعتی اچ اند اچ با توجه به سابقه کاری خود در این زمینه و انجام چندین پروژه مناسب سازی منزل برای معلولان حرکتی و استفاده از کادری مهندسی مجرب می تواند با تکنولوژی روز دنیا به شما کمک شایان برای گذر از محدودیت ها و تبدیل آن ها به فرصت نماید:

خدمات قابل ارائه:

  • مکانیزه و هوشمند کردن کنترل ادوات منازل
  • بهینه کردن محیط سرویس منازل برای استفاده راحت تر افراد توانخواه
  • ایجاد سطوح یکدست برای منزل معلولان حرکتی یا ویلچر نشینان
  • ایجاد بالا بر یا پله بر برای ارتفاعات زیاد
  • بهینه کردن محوطه آشپزخانه و مکانیزه کردن آن برای استفاده راحت تر
  • ایجاد محیطی مناسب با وضعیت افراد توانخواه برای محل استراحت انان
  • ایجاد سهولت برای خروج و یا ورود به منزل
  • مناسب سازی ‏(با توجه به وضعیت بیمار ) ‏محل سوار شدن و یا پیاده شدن از خودرو در محل منزل
  • ساخت و یا شخصی سازی وسایل حرکتی
  • و هر آن چیزی که شما نیاز دارید……