ساخت و طراحی جیگ و فیکسچر:

در دنیای امروز سرعت در انجام هر کاری یکی از اولویت ها به شمار می آید که بخش صنعت وتولید نیز از این امر مستثنا نمی باشد. از همین رو ساخت فیکسچر و جیگ در خطوط تولید بسیاری از کارخانه های تولیدات صنعتی امری بسار مهم و لازم می باشد. می توان با طراحی و اجرای یک فیکسچر در خطوط تولید هم به تولید با زمان یکنواخت و هم با سری تولید یکنواختی به دست اورد که این امر در بخش تولید از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

جیگ ها و فیکسچر ها به دو بخش اصلی تقسیم می شوند

برای خطوط مکانیزه (اتوماتیک)

در مورد این فیکسچر ها که کنترل آن ها با محرک های پنوماتیک و الکتریکی و یا در برخی از موارد محرک های هیدرولیک می باشد در خطوط مکانیزه و یا رباتیک استفاده می گردد که هزینه بالاتری بر ای تولید بوجود می آورند که اغلب در خطوط تولید با تیراژ بسیار بالا و دقیق اجرا می گردد.

برای خطوط با نیروی انسانی

این نوع فیکسچر ها از گیره ها و کلمپ ها ساده استفاده می گردد ولی در برخی موارد حتی نیز می توان با محرک هم در این نوع فیکسچر ها استفاده کرد که نسبت به خطوط مکانیزه از هزینه کمتری برخوردار می باشند و تنها می تواند با یک اپراتور ساده مقداری مشخص و تعیین شده از یک قطعه یا محصول را تولید کند.

مزیت های ساخت و استفاده از جیگ و فیکسچر های در خطوط تولید:

فیکسچر جوشکاری:

 • جلوگیری از تولید اشتباه قطعات
 • جلوگیری از پیچیدگی ها و تنش های بوجود آمده در حین عملیات جوشکاری
 • سرعت و دقت در عملیات پیچیده
 • تکرار پذیری بالا در قطعات
 • جلوگیری از استفاده قطعات خراب
 • امکان استفاده از اپراتور ساده

و….

فیکسچر های ماشین کاری:

 • حل شدن مسئله گیره بندی قطعات پیچیده برای ماشین کاری
 • امکان پذیری ماشین کاری سطوح منحنی و یا نازک با ماشین های با آزادی حرکت پایین
 • تکرار پذیری بالا
 • امکان گیره بندی قطعات با تکیه گاه کم

و….

جیگ های ماشین کاری:

 • سرعت عمل بالا در تولید(سوراخ کاری و فرز کاری)
 • دقت بالا و تکرار پذیری
 • هزینه کم برای تولید
 • امکان ماشین کاری قطعات خاص
 • و…

با این همه می توان به این نکته اشاره کرد که کاهش در زمان نفر ساعت برای تولید محصول را که یکی از فاکتور های بسیار مهم می باشد می توان بسیار کاهش داد که این نکته با سرمایه گذاری بسیار ناچیزی نسبت به هزینه های تولید به دست می آید و با توجه به عمر بالای جیگ ها و فیکسچر ها با سرشکن بر روی محصولات می تواند به راحتی تامین شود و همچنین امر کنترل کیفی نیز در خطوطی که از فیکسچر و جیگ استفاده می شود بسیار راحت تر می باشد.